еднакво

the same

pron


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • еднакво — нар. неизменно, постоянно, винаги …   Български синонимен речник

 • единаче —   еднакво; равно; още …   Църковнославянски речник

 • такожде —   еднакво с; също така …   Църковнославянски речник

 • диференцирање — (лат. differe) 1. физ. создавање на разлики и различности од нешто еднакво 2. раздвојување, расчленување на нешто еднакво на различни делови 3. мат. пронаоѓање на вредноста на количникот на две бескрајно мали големини или диференцијали …   Macedonian dictionary

 • паралела — (грч. paralleles) 1. мат. линија или површина што е со целата своја должина еднакво оддалечена од друга линија или површина и никогаш не се сече со неа 2. геогр, замислена линија на Земјината топка на која сите точки и се еднакво оддалечени од… …   Macedonian dictionary

 • БАЛКА РАВНОПРОЧНАЯ — [БАЛКА РАВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ] балка с переменными по её длине сечениями, размеры которых увеличиваются от опор к середине пролёта и подобраны из условия постоянства величины наибольшего нормального напряжения в них (Болгарский язык; Български)… …   Строительный словарь

 • Josif Kowatschew — Die bulgarisch Fibel Kowatschews von …   Deutsch Wikipedia

 • Буриданово магаре — 1. Жан Буридан, сколастички доктор на париската Сорбона во 14. век, како пример за неможноста на слободна волја го наведува жедното и гладно магаре што стои на еднакво растојание меѓу ведро вода и кутел зоб (според некои, меѓу два еднакви купа… …   Macedonian dictionary

 • амбидекстер — (лат ambidexter) 1. со две десни раце, човек што се служи еднакво лесно и со десната и со левата рака, 2. фиг лицемер, неискрен човек …   Macedonian dictionary

 • антиморализам — (грч anti, лат тоѕ, топѕ обичај) фил учење што не признава никаква разлика меѓу доброто и злото и што ги проценува еднакво сите човечки постапки …   Macedonian dictionary

 • антиномија — (грч antinomia) фил 1. судир меѓу две противречни тези што се еднакво исправни, 2. противречност меѓу две привидно докажани тврдења, две тези (всушност теза и антитеза) што имаат еднаква доказна сила, 3. привидна противречност меѓу две вистинити… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.